Informàtica 3

Conta3 (Comptabilitat General)

T’ofereix la manera més àgil i completa de registrar la comptabilitat associada a les operacions del teu negoci. En tot moment disposaràs d’informació útil i imprescindible per a la presa de decisions.

Descarrega’t una demo

Creat per facilitar la teva gestió diària

El programa CONTA3 aporta solucions a petites i mitjanes empreses de molts sectors . Disposa de diferents versions segons el nombre d’ empresas a gestionar i el nombre de persones que utilizaran el programa de manera simultània.

Administració comptable integral i consolidada.
Ampli catàleg de llibres, informes i extractes comptables.
Confecció de Declaracions Fiscals i Registre Mercantil.
Permet visualitzar tots els informes i llistats en pantalla, enviar-los per e- mail, imprimir-los o exportar-los a formats TXT, Excel (XLS) o PDF.

CONTA3 posa al teu abast un gran nombre d’informes com els extractes de el Major, el balanç de sumes i saldos, el diari general i els models de Comptes Anuals segons l’actual Pla General Comptable.

El programa CONTA3 et permet controlar de manera eficaç el pla d’amortització de l’immobilitzat material i immaterial de la teva empresa.
A més, podràs controlar les inversions pendents d’amortitzar i les amortitzacions de l’exercici, les que podràs comptabilitzar de manera automàtica amb periodicitat anual o mensual.

CONTA3 t’ofereix un ampli catàleg d’assentaments predefinits per a facilitar-te l’entrada d’apunts comptables.
Comptabilitzar les operacions del teu negoci: compres, vendes, cobraments, pagaments, lloguers, nòmines: serà senzill gràcies a CONTA3.
Més podràs crear els teus propis assentaments predefinits per a que d’una forma àgil i ràpida s’adapti exactament a les teves necessitats.

Amb l’entrada dels assentaments podràs indicar els venciments de cobraments i pagaments, podent treure llistats de previsions de cobraments i pagaments, risc bancari i risc de clients, i la previsió virtual de tresoreria.

El potent editor de seients de CONTA3 et permet tenir sota control cada moviment i operacions realitzats.
L’entrada de seients pot ser manual o automàtica, partint dels assentaments predefinits inclosos en el programa. D’aquesta manera, sempre disposes de tota la informació comptable i fiscal que necessitis.

En qualsevol moment podràs disposar d’una gran multitud d’informes i balanços per controlar els diferents departaments de la teva empresa i efectuar la presa de decisions a temps: balanç de situació, control pressupostari, anàlisi d’explotació, anàlisi patrimonial, ràtios financeres …
El programa et permet conèixer els ingressos i les despeses de cada departament o secció de l’estructura de l’empresa, a través de la comptabilitat analítica. Amb això coneixeràs en tot moment la situació de cada departament.

CONTA3 disposa d’un mòdul que permet interpretar de forma automàtica el contingut de les factures escanejades i traspassar-les al programa.

El programa CONTA3 et facilita estar a el dia de les teves obligacions fiscals amb l’Administració, a partir dels seients entrats obtindràs les dades necessàries per completar les següents declaracions fiscals:
115. Retencions Arrendament Immobles
130. Pag Fraccionat Estimació Directa
180. Resum Anual Ret. Arrendament Immobles
200. Esborrany Resum Impost Societats
303. Declaració Trimestral/Mensual IVA
340. Declaració Operacions inc. Llibres Registre
347. Declaració Anual Operacions
390. Resum Anual IVA