Informàtica 3

Terven3 (Venda de Mostrador)

La solució de Venda de Taulell (TPV) idònia per gestionar el teu comerç d’una forma àgil i intuïtiva, optimitzant els processos, augmentant la seva productivitat i facilitant la presa de decisions.

Descarrega’t una demo

Creat per facilitar la teva gestió diària

El programa TERVEN3 disposa de diferents versions segons el nombre d’empreses a gestionar i el nombre de persones que utilitzaran el programa de manera simultània.

Confecció ràpida de factures simplificades.
Generació d’albarans i factures.
Control dels moviments de caixa i arqueig de caixa.
Cobraments en efectiu o amb targeta de crèdit.

TERVEN3 t’ofereix un ampli cicle de vendes on podràs realitzar pressupostos a clients, comandes, albarans i factures, així com personalitzar els documents d’impressió amb les dades de la teva empresa.

TERVEN3 et permet realitzar els cobraments mitjançant diferents formes de pagament: cobraments en efectiu, targetes de crèdit o xecs.

Amb el programa TERVEN3 pots utilitzar un mòdul de comunicacions per a la generació i enviament de fitxers de dades entre diversos ordinadors, facilitant l’intercanvi de dades entre l’ordinador central i els ordinadors de les sucursals.
Així podràs enviar a les sucursals tots els fitxers mestres necessaris (clients, articles, seccions, etc.) i actualitzar a la central els fitxers de transaccions de moviments realitzats en cada sucursal (comandes, albarans, factures, etc.).

TERVEN3 et permet visualitzar tots els informes i llistats en pantalla, enviar-los per correu electrònic, imprimir-los o exportar-los a formats TXT, Excel (XLS) o PDF.

Podràs connectar TERVEN3 amb lectors de codis de barra, bàscules electròniques…
Tota la informació quedarà registrada per facilitar-te el procés de venda i optimitzar la gestió del teu negoci.

Si disposes de pantalla tàctil podràs configurar TERVEN3 per a la utilització tàctil, el que t’ofereix una gran agilitat en el moment de realitzar les vendes i et permet realitzar tiquets de manera intuïtiva, realitzar arqueigs de caixa, cobrar amb múltiples formes de pagament, confeccionar pressupostos i factures.

L’usuari supervisor té tots els privilegis i pot definir els perfils dels diferents usuaris establint els permisos i l’accés per a cada un dels apartats de TERVEN3, així com les funcions, camps que pot veure, idioma, formats d’impressió.
A més, tindràs la possibilitat de limitar l’entrada a determinades operacions.

En qualsevol moment podràs realitzar un arqueig de caixa amb el resum dels imports cobrats durant el dia en cada un dels mitjans de cobrament.
Més podràs exportar a PDF o enviar per correu electrònic el resum de caixa, on veuràs amb detall per a cada cobrament realitzat el nombre de client, el nom de l’empresa, el número de la factura i l’import cobrat.

A l’acabar el dia, amb el tancament de caixa acumularàs d’una forma àgil i segura tots els moviments de caixa en un únic moviment que recull el saldo de cada mitjà de cobrament en cadascuna de les caixes.

TERVEN3 et permet la possibilitat de treballar de manera integrada amb el programa de Gestió Comercial GESCO3, oferint-te un control sobre tot el procés de compra i una completa gestió del magatzem perquè controls tots els moviments d’estoc.

Registra la comptabilitat associada a les operacions de manera ràpida i àgil.
Des TERVEN3 pots comptabilitzar a CONTA3 totes les factures de venda i de compra, així com cobraments i pagaments.