Informàtica 3

Nomina3 (Nòmines i S.Social)

Permet resoldre de manera àgil i completa la gestió laboral de qualsevol pime, confeccionant les nòmines, els contractes i la cotització a la Seguretat Social dels treballadors de la teva empresa.

Descarrega’t una demo

Creat per facilitar la teva gestió diària

El programa NOMINA3 disposa de diferents versions segons el nombre d’empreses a gestionar i el nombre de persones que utilitzaran el programa de manera simultània.

Gestió de contractes, afiliació i contingències INSS.
Confecció de nòmines i liquidacions d’assegurances socials.
Generació de la documentació legal associada a el personal.
Adaptada als diferents règims de la Seguretat Social.

El programa NOMINA3 et permet un complet seguiment dels treballadors i les incidències dels mateixos: vacances, baixes mèdiques, maternitat. tot per facilitar-te la gestió laboral de la teva empresa.

El programa confecciona els contractes dels treballadors, els parts d’alta i les comunicacions de pròrroga segons la modalitat de contractació que hagis seleccionat.
NOMINA3 té predefinits la majoria dels contractes oficials però pots canviar els existents o crear nous segons les necessitats de la teva empresa.

Realitza l’entrada de salaris d’una forma ràpida i senzilla a nivell de conveni, definint els conceptes salarials, les pagues extraordinàries, les vacances i el tractament dels absentismes.
NOMINA3 calcularà les retribucions a percebre d’una manera ràpida i àgil.

La solució NOMINA3 permet generar i rectificar un fitxer amb les altes, variacions, baixes, pròrrogues, trucades a l’activitat i contractes de grup per comunicar l’afiliació a la Seguretat i la contractació a Servei d’Ocupació.
A més, tindràs l’opció de realitzar la gravació d’altes/variacions/baixes de treballadors (fitxers AFI) per al seu posterior enviament a través de SILTRA.

El programa et permet l’enregistrament d’altes/baixes/modificacions de processos d’IT per malaltia comuna per a la seva comunicació a el Sistema RED, tot això amb processos senzills i àgils per facilitar-te la gestió laboral de la teva negoci.

Els rebuts de salari es poden confeccionar per a un treballador en concret o per a tota l’empresa.
NOMINA3 permet confeccionar els xecs d’una empresa, imprimir una relació de transferències o gravar-les segons la norma SEPA de transferència de nòmines.

Quan arriba el moment de canviar les condicions salarials, el programa NOMINA3 t’ajuda a fer-ho d’una manera col·lectiva i ràpida, només hauràs de seleccionar el conveni i disposaràs d’una opció per aplicar un percentatge d’increment global per a cada concepte salarial que vulguis modificar.

Sistema RED iCertificad@2
El programa NOMINA3 enllaça amb el Sistema RED de la Seguretat Social per a la presentació dels documents de cotització següents (fitxers FAN): TC2, TC2 / 8, TC2 / 19, TC1 / 8, TC1 / 19, TC18, TC4 / 5 i FLC.
El programa també permet la confecció de TC ‘s complementaris i la comunicació telemàtica dels certificats d’empresa a través de l’aplicació Certificad@2.

La solució NOMINA3 sempre està actualitzada als últims canvis legals. A més, inclou un sistema de gestió automàtica d’actualitzacions per garantir l’actualització constant del teu programa d’acord amb les últimes modificacions legals.

Registra la comptabilitat associada a NOMINA3 de manera ràpida i fàcil, el programa et permet la comptabilització automàtica a CONTA3.