Informàtica 3

Fiscal3 (Models d’Hisenda)

La solució idònia per a resoldre de manera pràctica la confecció de les declaracions fiscals per l’AEAT. Simplificant la presentació de les declaracions fiscals podràs oferir millor assessorament fiscal als teus clients.

Descarrega’t una demo

Creat per facilitar la teva gestió diària

El programa FISCAL3 disposa de diferents versions segons el nombre d’empreses a gestionar i el nombre de persones que utilitzaran el programa de manera simultània.

Gestió de pagaments tributaris.
Declaracions informatives
Confecció de Declaracions Fiscals i Registre Mercantil.
Gestió multiempresa Adaptable als canvis normatius.

FISCAL3 et permet realitzar de forma àgil i senzilla les liquidacions d’IRPF de professionals, lloguers, capital mobiliari, rendes i treballadors.
Tot ello lo puedes presentar en impreso oficial o de forma telemática en la web de la AEAT. El programa te permitirá verificar las declaraciones de manera individual o colectiva antes de la presentación a la Agencia Tributaria:
– 111. Treball. Declaració
– 115. Lloguer Immobles. Declaració
– 123. Capital Mobiliari. Declaració
– 130. Activitats Estimació Directa. Declaració
– 131. Activitats Estimació Objectiva. Declaració
– 184. Entitats. Atribució Rendes

Amb FISCAL3 podràs calcular i gestionar l’Impost de Societats i Comptes Anuals de forma fàcil i ràpida, amb la garantia d’estar a el dia amb els canvis normatius. El programa et permet fer el precàlcul de l’Impost de Societats, el que et permetrà assessorar als teus clients sobre l’opció fiscal que més els beneficiï:
– 200. Impost Societats i No Residents
– 202. Pagament Fraccionat

La solució FISCAL3 et permet realitzar els impresos de liquidació anual d’IVA i IRPF en imprès oficial o de forma telemàtica al web de l’AEAT:
– 180. IRPF. Lloguer Immobles. Resum
– 190. IRPF. Treball. Resum
– 193. IRPF. Capital Mobiliari. Resum
– 390. IVA. Règ. General i Simplificat. Resum

El programa et permet establir la forma de pagament que desitgis: les declaracions subjectes a liquidació podran pagar-se en efectiu, entrar el CCC corresponent per a realitzar el càrrec en compte, o entrar l’NRC que les entitats bancàries faciliten als seus clients per justificar el pagament que liquida la declaració.

FISCAL3 permet importar els valors d’algunes dades a partir dels assentaments comptables de la mateixa empresa en el Programa de Comptabilitat General CONTA3, de les dades del programa de Gestió General GESCO3 i del programa de Nòmines i Seguretat Social NOMINA3.

Amb FISCAL3 realitzaràs automàticament les declaracions d’IVA mensuals, trimestrals o anuals, tant en imprès oficial com de forma telemàtica al web de l’AEAT:
– 303. IVA. Autoliquidació. Declaració
– 347. OPERACIONS. Declaració
– 390. IVA. Règ. General i Simplificat. Resum

Per presentar les declaracions de les relacions amb tercers tan sols hauràs de confirmar els imports a declarar amb els clients i proveïdors:
– 347. Operacions Declaració Anual
– 349. Oper. Intracomunitàries. Declaració

FISCAL3 et permet entrar, consultar o rectificar les dades referents a les diferents activitats econòmiques de les empreses incloses en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF i en el règim simplificat d’IVA per al càlcul dels models 131 i 303

El programa pot crear declaracions complementàries dels models de liquidació i declaracions substitutives de les declaracions informatives.

Amb FISCAL3 pots presentar les declaracions fiscals de la manera que millor s’ajusti a les teves necessitats: en format paper o en forma telemàtica al web de l’AEAT.
Més, el programa et permetrà verificar les declaracions de manera individual o col·lectiva abans de la presentació a l’Agència Tributària.

QUOTA SUBSCRIPCIÓ