Informàtica 3

Finca3 (Administració de fincas)

L’eina ideal per a l’administració integral de les Comunitats de Propietaris i l’Administració de Finques.

Descarrega’t una demo

Creat per facilitar la teva gestió diària

El programa FINCA3 disposa de diferents versions segons el nombre de comunitats a gestionar i el nombre de persones que utilitzaran el programa de manera simultània.

Gestió de fons de la comunitat.
Seguiment personalitzat de cada copropietari.
Administració de reunions i decisions.
gestió de despeses de la comunitat.

Per tenir una completa gestió dels copropietaris, el programa FINCA3 elabora una fitxa per a cada copropietari.
Amb això, podem elaborar la llista d’assistència (per verificar l’assistència a les reunions de la comunitat) i la llista de control de deutors (on quedarà reflectit els copropietaris que tenen quotes vençudes pendents de pagament).

Amb el programa FINCA3 podràs consultar, rectificar i gravar de manera ràpida i senzilla els rebuts de totes les operacions de la comunitat, com les provisions de fons, derrames, liquidacions de l’exercici i la comptabilització de cobraments.

El programa confecciona el llibre diari amb tots els seients de l’exercici i el Llibre Major de la comunitat amb els moviments i els saldos de tots els subcomptes utilitzades.

A partir dels seients entrats, obtindràs els balanços de comprovació comptable (Balanç Comptable), els pressupostaris (Balanç Pressupostari) i la seva comparativa (Balanç de Desviacions pressupostàries).

FINCA3 et facilitarà una gran quantitat d’informes de gestió i informes de despeses necessàries per a optimitzar la gestió de qualsevol comunitat.
Els informes i llistats els podràs visualitzar per pantalla, imprimir, enviar per correu electrònic o exportar als formats TXT, Excel (XLS) o PDF. Tot això per agilitar la comunicació amb els copropietaris.

Amb FINCA3 podràs confeccionar un llistat de les finques a les quals se’ls ha d’aplicar un interès de mora per no estar al corrent de pagament. A més, opcionalment també es confeccionen els assentaments corresponents.

Amb FINCA3 podràs confeccionar ràpidament les actes i altres documents relatius a la comunitat, per exemple:
– Convocatòria Assamblea Ordinària
– Representació Assistència Assamblea
– Acta Assamblea Ordinària
– Acta Assamblea Extraordinària
Aquests documents es podran redactar d’una manera àgil i ràpida mitjançant la utilització de plantilles i el farciment automàtic dels camps de la comunitat i dels copropietaris seleccionats.

Els moviments i les operacions realitzades per la comunitat s’introduiran en un fitxer de seients.
Per facilitar-te la gestió, el programa FINCA3 té previst l’entrada dels seients repetitius (aigua, telèfon, electricitat…).

FINCA3 permet fer càrrecs especials entre els copropietaris per cobrir les despeses pressupostades.
El programa ens ofereix l’opció de repartir els càrrecs especials segons els coeficients comunitaris o a parts iguals.

FINCA3 t’ofereix un ampli catàleg d’assentaments predefinits per a facilitar-te l’entrada d’apunts comptables. Comptabilitzar les operacions de la teva comunitat de propietaris serà senzill gràcies a FINCA3.
Més podràs crear els teus propis assentaments predefinits per a que d’una forma àgil i ràpida s’adapti exactament a les teves necessitats.

A l’acabar l’exercici, el programa imprimeix el resum de les despeses comunitàries, el repartiment de les despeses comunitàries, un resum de la liquidació de l’exercici i les liquidacions dels comptes dels copropietaris.